Sääntömääräiset kokoukset

Seuran säännöissä määritellään vuosittain pidettäväksi vähintään kaksi jäsenistön kokousta.

Vuosikokous on pidettävä ennen huhtikuun loppua. Kokouksessa tulee käsitellä vähintään seuraavat asiat:

  • seuran toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • seuran tilit ja tilitarkastuskertomus
  • päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

Vaalikokous on pidettävä ennen marraskuun loppua. Kokouksessa tulee käsitellä vähintään seuraavat asiat:

  • valitaan seuraavaa toimikautta varten johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
  • vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut

Vuoden 2014 sääntömääräisten kokousten kokouspöytäkirjat:

Vuosikokouksen 28.4.2014 pöytäkirja (pdf)

Vaalikokouksen 18.11.2014 pöytäkirja (pdf)